Leermethoden

Leermethoden
Gepubliceerd op 16 januari 2018

Als docent wil je waarschijnlijk niets liever dan dat studenten actief meedoen met de les. Helaas is het tegendeel vaak waar. Studenten vinden het moeilijk om zich te concentreren met alle verleidingen die binnen handbereik zijn, alleen hun mobiele telefoon is al afleiding genoeg!

De komst van flipping the classroom brengt een hoop veranderingen met zich mee. In plaats van studenten tijdens hoorcolleges te voorzien van allerlei informatie, nemen zij die informatie nu al tot zich voordat ze in de les komen, om vervolgens in de les op actievere wijze aan de slag te gaan met de stof. “Zenden” is immers niet meer nodig. De theorie hebben ze gelezen, video’s bekeken en artikelen zijn doorgenomen. Nu gaan ze aan de slag!

Om je hiermee op weg te helpen hebben wij zes werkvormen op een rijtje gezet die je direct kunt gebruiken tijdens de lessen. Wij hebben expres een aantal werkvormen gekozen die niet al te veel tijd kosten om voor te bereiden, zodat je deze gewoon eens kunt proberen. Misschien komen de werkvormen in eerste instantie niet hbo-waardig op je over en denk je dat studenten hier niet op zitten te wachten. Toch zal je merken dat studenten uiteindelijk wel in zijn voor een beetje activiteit tijdens de les! Ze worden even uit hun comfortzone gehaald en dat zet ze weer op scherp.

Probeer het! Wij zijn heel benieuwd naar jouw ervaringen.

Petje op, petje af

Waar/onwaar-stellingen. Iedere student bedenkt zelf een stelling over een onderwerp dat is behandeld in het Edubook/boek en legt deze voor aan de klas. De overige studenten zitten in een kring zodat ze elkaar kunnen zien. Studenten gaan staan als ze denken dat de stelling juist en blijven zitten als zij denken dat de stelling onjuist is. Alle studenten mogen bij alle vragen meedoen. Bespreek samen met de studenten de uitkomsten van de peilingen.

Vind je het leuk om een competitie-element toe te voegen? Behandel dan in totaal bijvoorbeeld acht stellingen en sluit studenten die een stelling fout hebben uit van verdere deelname. Degene die het langst “overeind” blijft is de winnaar!

Anti-bingo

Alle studenten ontvangen een leeg A4’tje. Hierop noteren ze tien begrippen die ze hebben behandeld bij het voorbereiden van de les (flipping the classroom!). De eerste student noemt zijn eerste woord. Iedereen die dit woord op zijn lijst heeft staan streept dit weg. De volgende student noemt zijn woord etc. Studenten die de lijst geheel hebben afgestreept mogen gaan zitten. Studenten die tot het laatst blijven staan hebben gewonnen. Zij winnen dus door het kiezen van de origineelste begrippen van de klas.

Debatteren

Kies drie leiders uit de klas die allemaal hun eigen debatteam mogen samen stellen. Neem een case uit het Edubook/boek die de studenten voor die les moesten lezen en/of voorbereiden. Kies drie stellingen die bij de case passen die de teams moeten beargumenteren. Organiseer drie debatten waarbij steeds twee teams tegenover elkaar staan en het derde team de winnaar van het betreffende debat aanwijst.

Ontdek de fout

Stel een aantal teksten of stellingen op die niet correct zijn en betrekking hebben op de theorie die studenten voor deze les hebben voorbereid. Deel de klas op in teams van drie of vier studenten. Projecteer steeds een nieuwe tekst of stelling op het scherm. Het team dat als eerste gaat staan en kan aangeven wat fout is en wat moet worden verbeterd aan de stelling krijgt een punt.

De rollen omgedraaid

Per les geef je vijf studenten een begrip uit het Edubook dat zij voor de volgende les moeten voorbereiden. Kies deze begrippen uit de stof voor de desbetreffende les. De studenten moeten in de volgende les de rol van de docent overnemen en het begrip of stukje theorie zo goed mogelijk uitleggen aan hun medestudenten.

Wil je het iets spannender maken voor studenten? Laat dan alle studenten voor iedere volgende les vijf begrippen/stukjes theorie voorbereiden en geef in de les random vijf studenten de opdracht om de begrippen uit te leggen. Zo weten de studenten nooit of ze worden gekozen. Om geen flater te slaan zullen ze waarschijnlijk zo goed mogelijk voorbereid naar de les komen.

Speeddaten

Deze werkvorm leent zich goed voor theoretische vakken waarbij studenten veel theorie/begrippen tot zich moeten nemen. De les voorafgaand aan de speeddate-les deel je de klas op in drie groepen (A, B en C). Binnen een groep krijgt elke student zijn eigen nummer. Bij elk nummer hoort een specifiek onderdeel van de stof dat de leerling zelf moet leren en voorbereiden.

Tijdens de speeddate-les krijgen leerlingen de verantwoordelijkheid om het door hen voorbereide stukje theorie uit te leggen aan de date. Dit doen zij in vier rondes waarbij zij in elke ronde weer een andere leerling treffen. Elke ronde bestaat uit zes minuten (drie minuten uitleggen, drie minuten uitleg krijgen), waarna de studenten elkaar kort mogen aangeven hoe zij de uitleg waarderen, bijvoorbeeld door het geven van cijfers op een speeddateformulier.

Geschreven door: 

manon_snoeren Manon Snoeren, docent Digital Marketing & Educational Designer

marije_dahmen Marije Dahmen, Coördinator deeltijdopleiding

menno_thijssen Menno Thijssen, CEO en Oprichter


Wilt u meer weten over activerende werkvormen?

Maak een afspraak