Studentendashboard in Edubook uitgebreid

Studentendashboard in Edubook uitgebreid
Gepubliceerd op 15 april 2021

update in het Edubookplatform

Het Edubookplatform bevat vanaf deze week een uitgebreid studentendashboard waarin studenten hun studievoortgang kunnen volgen en analyseren en hun werk kunnen organiseren aan de hand van een takenlijst.

In het Edubookplatform kreeg de student al veel informatie over zijn voortgang: bijvoorbeeld de bestede tijd, het aantal gemaakte opdrachten, het aantal gemaakte quizzen en het voortgangspercentage, alles in totaal én per (sub)module.
 
Deze week voegen we aan het dashboard voor studenten nieuwe informatie toe, waarmee de student nog beter overzicht kan houden op de eigen voortgang en het eigen leerproces kan sturen middels het bijhouden van een takenlijst. We hebben deze nieuwe feature ontwikkeld naar aanleiding van wensen van verschillende gebruikers.

screenshot_nieuwe_lay_out

Overzicht: verbeterde lay-out

Het onderdeel ‘Overzicht’ heeft een verbeterde lay-out gekregen, waardoor de student makkelijker kan zien hoe ver hij is in het Edubook.

Analyse: uitgebreide navigatie voor de student 
Het onderdeel ‘Analyse’ is toegevoegd aan het Edubook. De student kan nu filteren op de volgende onderdelen:

  • modules en submodules;
  • een specifieke periode;
  • opdrachten waar feedback op is ontvangen, of juist de opdrachten waar nog geen feedback op is gegeven;
  • type opdrachten, zoals quizzen, matchingspellen en snelle vragen;
  • belang van de opdracht, zoals of de opdracht gekoppeld is aan een portfoliodocument of door de docent is gemarkeerd als belangrijk; 
  • status van de opdracht: nog niet begonnen, bezig of afgerond.
Vanuit de getoonde onderdelen kan de student direct naar de betreffende plek in het Edubook gaan.

 

overzicht_analyse_edubook

Voorbereiden op het afronden van een vak

Aan het einde van een vak heeft een student veel opdrachten gemaakt en inzichten verkregen door theorie, oefening, interactie en feedback. Studenten bereiden zich op verschillende manieren voor op de afronding van een vak of project, of dat nu een tentamen of het opleveren van een beroepsproduct is. Specifieke modules nogmaals lezen, bepaalde opgaves oefenen of de ontvangen feedback nogmaals bestuderen. De analyse-feature maakt het mogelijk om selectief door de modules heen te gaan en te focussen op specifieke onderdelen. Studenten filteren aan de hand van hun wensen wat ze willen zien en op welke manier. De gewenste opdrachten komen dan naar voren, waarna ze deze snel kunnen bestuderen.
Wil een student alleen opdrachten waarop feedback is gegeven bekijken? Dan is dit mogelijk. Of wil hij alleen oefenen met een bepaald type vragen? Dat kan. Op deze manier hoeft hij niet meer per module te kijken, maar kan hij dwars door de hele leerstof heen leren.
 
Het afwerken van een takenlijst stimuleert motivatie
Via de ‘takenlijst’ heeft de student een overzicht waar hij staat voor het hele vak of voor een onderdeel van het vak, een (sub)module of, in het geval van een periodeplanning, voor een bepaalde periode. De student kan de takenlijst afwerken en weet zo zeker of hij genoeg heeft gedaan om bij te blijven.
 
Docenten kunnen opdrachten prioriteit geven
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de algemene opdrachten die gemaakt moeten worden, en een eventuele eindopdracht (de portfolio-opdrachten) en bijvoorbeeld opdrachten die gemaakt moeten worden voor een les (belangrijke vragen). De docent kan gericht sturen door bijvoorbeeld tijdens de les aan te geven: “Zorg dat je op 12 mei alle belangrijke vragen hebt gemaakt, die gaan we in de les bespreken”, of: “Op 14 april heb je een gesprek waarin je portfolio centraal staat; zorg dat je dan met dat onderdeel helemaal bij bent”.
 
Feedback krijgt een plek in de takenlijst
Feedback is ontzettend belangrijk. Om deze reden heeft deze een eigen plaats gekregen, om studenten te motiveren om het lezen en bekijken van de feedback als taak te zien.
 
Wij zijn benieuwd naar hoe het vernieuwde dashboard voor studenten wordt ervaren. Feedback is dus zeer welkom!

Op de hoogte blijven van onze nieuwe producten? Meld je aan voor Edumundo's updates.

Meer weten over Edubooks, Businessgames of College Coins? Klik hier om ons totale aanbod aan leermiddelen te zien, of vraag een demo aan.

DEMO AANVRAGEN