Verhoog studiesucces in de eerste 100 dagen van de studie

Verhoog studiesucces in de eerste 100 dagen van de studie
Gepubliceerd op 13 september 2021

In de afgelopen weken zijn maar liefst 43 opleidingen gestart met het gamificeren van hun introweken met behulp van de gamification tool College Coins. Zoals beschreven in een vorig blogartikel is de introweek een cruciale fase binnen studentonboarding, maar na de introductie houdt het creëren van sociale en academische binding natuurlijk niet op. Sterker nog, het bevorderen van binding en inclusie in de eerste 100 dagen van de studie vermindert studie-uitval en studievertraging.

De 'eerste 100 dagen' gaan van start tijdens de eerste lesdag en lopen door tot aan de kerstvakantie. Deze periode bestaat uit drie fases, waarbij elke fase zijn eigen doelen kent:

Fase 1, de eerste lesdag tot dag 40: socialisatie en het eerste studiejaar.
Fase 2, lesdag 41 to 70: socialisatie en de hoofdfase.
Fase 3, lesdag 71 tot 100: socialisatie en het werkveld.

DEMO AANVRAGEN

Binnen de drie fases gebruiken veel opleidingen College Coins om studenten via motiverende, uitdagende, leerzame en sociale challenges verder kennis te laten maken met hun medestudenten, de opleiding en het werkveld. Hoe werkt dit in de praktijk?

Fase 1 (lesdag 1 tot 40)
Aansluitend op de introweek ligt de nadruk in deze fase op sociale activiteiten om de student zich verder thuis te laten voelen op de school, de opleiding en in de klas. Bovendien is het voor de student waardevol om in deze fase meer zicht te krijgen op de inhoud van de gekozen opleiding, met name de propedeuse en de kernvakken uit semester twee.

Om hierop in te spelen kun je studieverenigingen of oudejaars studenten bijvoorbeeld een planning laten maken met wekelijkse sociale activiteiten, zoals een borrel, pubquiz, sportactiviteit of een alumni avond. Daarnaast kunnen docenten of vakcoördinatoren van het tweede semester leuke informele challenges bedenken rondom aankomende vakken. 

Voorbeeld challenge: Marketing in je keukenkast

Pak een product naar keuze uit je keukenkast of koelkast. Zoek op wat de 4 P's van marketing inhouden. Met deze informatie en met je gekozen product ga je aan de slag en schrijf je op wat je kunt vertellen over dit product aan de hand van de 4 P's.

Maak hier een poster of infographic van en lever deze in.


Door challenges te koppelen aan projecten of eindpresentaties binnen het curriculum is het mogelijk om ze in te richten op kwalificaties. Deze keuze maakt de onboardingsactiviteiten natuurlijk wel serieuzer van aard.

Fase 2 (lesdag 41 tot 70)
In deze fase verschuift de focus van het eerste jaar van de studie naar het beter leren kennen van de hoofdfase en minoren van de opleiding. Wat heeft de opleiding nog meer te bieden? Wat ga ik eigenlijk studeren in jaar 2, 3 en 4? Welke specialisaties zijn mogelijk? Door inzicht te geven in deze vragen wordt er een koppeling gelegd tussen de propedeuse en de hoofdfase van de opleiding. Uiteraard blijft het belangrijk om de studenten ook op sociaal gebied uit te dagen.

Voorbeeld challenge: Studie buitenland

Als je zou gaan studeren in het buitenland, welke landen hebben dan jouw voorkeur?

Maak een top drie van landen en beargumenteer jouw top drie door de voor- en nadelen per land op een rijtje te zetten.

Deel je bevindingen met jouw klas via de klassen TEAMS.

 

Fase 3 (lesdag 71 tot 100)
Hbo-opleidingen zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden in aansluiting op de beroepspraktijk. Hierdoor staan in fase 3 ook het toekomstige beroep, de beroepsprofielen en het werkveld centraal. Wat voor werk kan een student straks gaan doen? Aan welke eisen en kwalificaties moet hij of zij voldoen om een goede beroepsbeoefenaar te worden? Is de studie future proof?

Voorbeeld challenge: Beroepsprofielen

Je kunt met jouw studie meerdere kanten op. In welk beroepsprofiel pas jij? Wat is jouw droombedrijf en wat zou je daar willen doen?

Doe de test en bespreek de uitkomsten met een docent, ouder of vriend(in).


Uiteindelijk zorgt een goede invulling van de eerste 100 dagen voor meer sociale en academische binding. Beide cruciaal om studiesucces te verhogen en studie-uitval tegen te gaan. 

Wil je meer weten over studentonboarding met College Coins? Of een beter inzicht krijgen in de verschillende fases van het studentonboardingproces? Bekijk dan zeker het Webinar Studentonboarding.

DEMO AANVRAGEN