gamepad-solid Gamification

Wat is gamification?

Gamification is het positief beïnvloeden van menselijk gedrag door speeltechnieken en spelprincipes in een niet-spelcontext toe te passen. Het onderwijs is hiervoor uitermate geschikt. De integratie van spelelementen in het onderwijs maakt de studie levendiger, eigentijdser en uitdagender. Door lesinhouden op een speelse manier over te brengen wordt de intrinsieke motivatie van studenten sneller aangewakkerd, waardoor zij meer tijd aan de studie zullen besteden en betere resultaten boeken. Gamification maakt het tevens mogelijk om prestaties inzichtelijk te maken én te belonen.

Oplossingen

Edumundo ontwikkelt sinds 2001 onderwijsvernieuwende oplossingen. In al onze  educatieve tools zijn speltechnieken verwerkt. Ze zijn ontwikkeld met de gedachte om studenten meer plezier in hun studie te laten ervaren. Leren wordt leuker en interactiever met als resultaat: betrokken studenten en een hoger leerrendement. Wil jij gamification in het onderwijs verwerken? Kijk dan eens naar onderstaande tools!

College coins

Het hedendaagse onderwijs heeft met turbulente ontwikkelingen te maken. Zo zijn er ambitieuze ontwikkelingen op het gebied van bildung, communityvorming, digitalisering en het benaderen van de student als partner. Daarnaast kampen opleidingen met problemen als ongemotiveerde studenten, hoge uitvalpercentages en gering studiesucces. Verder hebben zij te maken met snelle veranderingen in de leefwereld van hun studenten en in het werkveld waarvoor zij hun studenten opleiden. De nieuwe College Coins-app en de daaraan complementerende onderwijsconcepten spelen op deze ontwikkelingen in en zijn daarmee mogelijk de sleutel tot succes.

Lees meer

cc_logo

Sales Experience

Sales is een belangrijk vak binnen veel economische opleidingen. Naast de benodigde theorie is praktijkervaring in dit vakgebied essentieel. Verkopen leer je immers door het te doen. Sales Experience kenmerkt zich door de goede verhouding tussen theorie en praktijk. De student verdiept zich in verschillende verkooptechnieken en -vaardigheden, die vervolgens direct in praktijk gebracht dienen te worden. Het project geeft studenten de kans om zich in te zetten voor de maatschappij en zichzelf daarbij tegelijkertijd te ontwikkelen als professioneel verkoper.

Lees meer
salesexperience2_edumundo

Demoverzoek of contact met onze collega's?

Demo aanvragen