Start het nieuwe schooljaar met drie verfrissende werkvormen

Start het nieuwe schooljaar met drie verfrissende werkvormen
Gepubliceerd op 22 augustus 2023

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en dat betekent dat het voorbereiden van de lessen ook weer is begonnen. Het belang van activerende werkvormen en de afwisseling daarin is van essentieel belang. Het verrijkt niet alleen het leerproces maar verhoogt ook de betrokkenheid van studenten. Dit blog biedt inspiratie om het collegejaar te starten met drie verfrissende werkvormen. 

1. Estafettedebat
Laat studenten een discussie voeren over de theorie of actualiteit rondom het lesonderwerp. Zorg ervoor dat er telkens anderen aan het woord zijn zodat iedereen aan de beurt komt.

Voorbereiding en uitvoering:
laat de studenten zich inlezen in een specifiek onderwerp of een bepaald hoofdstuk van de theorie. Zet het klaslokaal in een debatopstelling, laat telkens drie of vier studenten aan de debattafel zitten die hun argumenten kunnen geven. Wanneer een student geen nieuwe argumenten meer inbrengt, kan deze gewisseld worden met een andere student. Wanneer het gehele debatterende groepje vastloopt/ geen nieuwe toevoegingen meer heeft kan het hele groepje gewisseld worden. Om het debat soepel te laten verlopen wordt er ook een student aangesteld als gespreksleider, deze kan eventueel ook na een tijdje gewisseld worden. 

2. Persconferentie
Studenten presenteren een paper in de vorm van een persconferentie.

Voorbereiding en uitvoering: verdeel de studenten in groepjes van drie of vier. Elk groepje zal een paper (of een stuk theorie) presenteren in de vorm van een echte persconferentie. Aan het einde van de persconferentie kunnen de overige klasgenoten journalistiekgevormde vragen stellen.

3. Advocaat van de duivel
Stel binnen ieder groepje iemand aan die als Advocaat van de duivel een kritische stelling over het te behandelen onderwerp formuleert.

Voorbereiding en uitvoering: als studenten in groepjes samenwerken kan ‘groepsdenken’ ontstaan. Hierbij gaan mensen zo op in de groep en het streven naar harmonie en eensgezindheid dat die houding het kritisch beoordelen van het proces en de uitkomsten in de weg kan staan. Door in elk team een 'advocaat van de duivel’ aan te wijzen, kun je dit proces doorbreken.

Maak de groepjes aan (5 à 6 personen) en stel een advocaat ven de duivel aan (of laat de studenten er een kiezen). De studenten gaan met de gegeven stellingen aan de slag en als docent loop je rond en observeer je hoe de advocaten het doen.

Pauzeer halverwege even om te checken of alles naar wens verloopt: blijven de advocaten kritisch of hebben ze nog iets nodig. Aan het einde reflecteren de studenten op het proces en op de bijdrage van de advocaten van de duivel. Was het een goede toevoeging of hadden ze het resultaat ook gehaald zonder die bijdrage?

Ben je na het lezen van dit blog geïnteresseerd in nog meer mogelijkheden om jouw onderwijs activerend te maken? Bekijk dan onze mogelijkheden met Edubooks, Bedrijfssimulaties of BrightBirds.