The Base: het lespakket dat studenten voorbereidt op de arbeidsmarkt

The Base: het lespakket dat studenten voorbereidt op de arbeidsmarkt
Gepubliceerd op 7 november 2019
Young professionals die het hbo met een getuigschrift verlaten worden geacht gedegen te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Een goede aansluiting tussen het onderwijs en de beroepspraktijk is hiervoor noodzakelijk. In een tijd waarin beroepen en functies razendsnel veranderen zijn de vaardigheden van afgestudeerden belangrijker dan ooit.
 

Het digitale lespakket 'The Base' voorziet in deze behoefte en stoomt studenten samen met de hogeschool klaar voor de toekomst. Het digitale lespakket bestaat uit drie verschillende Edubooktitels: Studie & loopbaan Projectmanagement, en Praktijkgericht onderzoek, die voor de diverse vakken kunnen worden ingezet. Met The Base ontwikkelen studenten vaardigheden zoals: leren studeren, reflecteren, samenwerken, het vinden en analyseren van informatie, projectmatig werken, plannen en organiseren, onderzoeken en kritisch denken.

De 7 vaardigheden voor een goede toekomst

Om goed te kunnen functioneren op de toekomstige arbeidsmarkt, of beter gezegd in de toekomstige wereld, zou volgens Wagner namelijk ieder mens over een aantal basisvaardigheden moeten beschikken (Wagner, 7 Survival Skills, 2017). The Base besteedt uitvoerig aandacht aan deze vaardigheden:

  1. kritisch denken;
  2. samenwerken;
  3. flexibiliteit en aanpassingsvermogen;
  4. ondernemerschap;
  5. effectieve en schriftelijke communicatie;
  6. het vinden en analyseren van informatie;
  7. nieuwsgierigheid en vermogen tot verbeelding.

 

Werken aan beroepsproducten
Het toepassen van de verschillende vaardigheden staat in het lespakket centraal. Bij Studie & loopbaan is dit in de vorm van een persoonlijk portfolio, dat de student doorlopend kan gebruiken, ook na de studie. Bij Projectmanagement wordt gewerkt aan projectplannen en Praktijkgericht onderzoek werkt toe naar en ondersteunt de uitvoering van praktijkopdrachten.

The Base kan op de boekenlijst worden aangeboden óf op de begroting van het instituut worden meegenomen.


Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op


Literatuurlijst
Biggs, J.H. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32, 347-364.

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J.,Hill, W. H. &  Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company.

van Berkel, H. (1999). Zicht op toetsen (eerste editie). Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Wesselink, R., Biemans, H. J. A., & Mulder, M. (2006). Handboek Effectief Opleiden (eerste editie). Amsterdam: Reed Business.