Edubook onderdeel van succesformule

Edubook onderdeel van succesformule
Gepubliceerd op 13 januari 2020
De opleiding International Business bij Windesheim in Zwolle werkt sinds begin 2019 met Edumundo’s Engelstalige versie van het Edubook Marketing en is onlangs als eerste opleiding in Nederland gecertificeerd als Cross Border E-commerce opleiding. Het certificaat werd uitgegeven door e-Acadamy (Thuiswinkel.org). Docent Albert Hulzebos vertelt enthousiast over de ingrediënten van deze succesformule.
 

Hulzebos was nauw betrokken bij de totstandkoming van de nog jonge opleiding bij Windesheim Zwolle. Hij vertelt ons over de opbouw en de principes van waaruit studenten geacht worden te leren. Studenten van de opleiding International Business zijn in hoge mate verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Wat maakt de opleiding International Business bij Windesheim zo bijzonder?
“We hebben bij deze opleiding gekozen voor gepersonaliseerd leren. Dit houdt in dat wij de leeruitkomsten formuleren en bepalen hoe er getoetst wordt, maar de student bepaalt hoe, waar en op welk device hij de kennis tot zich neemt. We bieden hiervoor korte hoorcolleges, workshops en een kantoorsetting aan. Daarnaast hebben we samen met Edumundo een digitale omgeving ontwikkeld, waar studenten een menu met verschillende modules kunnen vinden. Een soort Spotify- of Netflix-omgeving.”

Wat vinden de studenten van het Edubook Marketing?
“De studenten vinden het fijn dat ze zelf kunnen bepalen waar, wanneer en op welk device ze met het Edubook Marketing aan de slag gaan. De video’s worden als prettig en leerzaam ervaren. Bij de opdrachten kunnen ze direct toetsen of ze de leerstof hebben begrepen en voldoende geleerd hebben. Sommige studenten vinden het een voordeel dat ze zelf een samenvatting kunnen maken in het platform. Het geleerde kunnen ze direct toepassen in het project. Wij als docenten kunnen zien in welke mate een student de inhoud heeft bestudeerd. Het mooie aan een digitale module is dat het elk moment kan worden geüpdatet. Het Edubook Marketing past perfect in onze gepersonaliseerde leerroute. De samenwerking is erg prettig.”

Experimenteren met een webshop
“Vanaf dag één krijgen de studenten van onze opleiding de beschikking over bestaande webshops met een vraagstuk. De situatie is vaak dat het gaat om een Nederlandse webshop die naar het buitenland (Duitsland, Frankrijk) wil uitbreiden. De studenten zoeken vervolgens uit hoe ze dit moeten aanpakken en krijgen hierbij met allerlei uitdagingen te maken. Via verschillende experimenten moeten bijvoorbeeld de acquisitie, conversie en retentie geoptimaliseerd worden. De studenten voeren daadwerkelijk veldonderzoek uit in desbetreffende landen.”

De opleiding International Business van Windesheim Zwolle is de eerste opleiding bij Thuiswinkel e-Academy die gecertificeerd is voor het competentieprofiel e-Commerce Cross-border.


Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op

Wesselink, R., Biemans, H. J. A., & Mulder, M. (2006). Handboek Effectief Opleiden (eerste editie). Amsterdam: Reed Business.