5 Essentiële Studentenverwachtingen voor Digitaal Studiemateriaal

5 Essentiële Studentenverwachtingen voor Digitaal Studiemateriaal
Gepubliceerd op 16 maart 2021

Als afstudeerder Commerciële Economie aan de Haagse Hogeschool onderzocht Andrea van den Eijkel (24) de behoeften van studenten op het gebied van digitaal studiemateriaal. Als onderdeel van haar onderzoek zetten Andrea en Edumundo begin dit jaar een enquête uit onder hbo-studenten. Ruim 650 studenten verdeeld over meer dan 20 hogescholen in Nederland (en België) deden mee.

Ontwikkelingen in technologie en onderwijs gaan al jaren hand in hand. Het zal niemand ontgaan zijn dat dit in het afgelopen jaar door de komst van COVID-19 in een stroomversnelling is geraakt. Van de ene op de andere dag moest al het onderwijs online plaatsvinden. Docenten en cursusontwikkelaars zijn aan de slag gegaan om het onderwijs online op te zetten. De vraag die overbleef is wat studenten nu eigenlijk belangrijk vinden op het gebied van digitale leermiddelen.

De studenten die meewerkten aan de enquête gaven hun wensen en behoeften aan op het gebied van digitaal studiemateriaal. De populatie bevatte studenten die vaak gebruik hebben gemaakt van digitale leermiddelen, maar ook studenten die dit nog nooit hadden gedaan. Het onderzoek leidde tot een aantal interessante inzichten.

De inhoud
Als het gaat om de inhoud van digitaal studiemateriaal, dan hebben studenten duidelijk voor ogen wat ze hierin terug willen zien. De volgende drie onderdelen kwamen hierbij het meest naar voren:

1. Oefenopgaven
2. Samenvattingen
3. Praktijkvoorbeelden

De studenten gaven aan veel waarde te hechten aan samenvattingen in digitale
leermiddelen, zodat ze de kennis snel tot zich kunnen nemen. Daarnaast willen ze de studiestof oefenen in de vorm van opdrachten en casuïstiek, om zichzelf zo te kunnen toetsen. Daarnaast vinden studenten het prettig om praktijkvoorbeelden te krijgen, zo kunnen ze zich optimaal inleven in het beroepsveld waarvoor zij worden opgeleid. Het Edubook bevat vele oefeningen en casuïstiek die studenten de mogelijkheid geven om tussentijds te toetsen.

Actueel en up-to-date 
Studenten vinden het belangrijk dat de inhoud van digitale studieboeken actueel en up-to-date is. Laat dit nu meteen een kracht zijn van een Edubook. De content in het Edubook is namelijk op ieder moment aan te passen aan actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen in deze snel veranderende wereld. Dit ziet Edumundo als een stukje service en hier worden dan ook géén extra kosten voor in rekening gebracht. Dit in tegenstelling tot een traditioneel, papieren studieboek, waarvan de nieuwst druk moet worden gekocht om de meest actuele versie te krijgen. Die dan door de lange productietijd soms alweer verouderd is.

De keuze voor digitaal studieboek
De belangrijkste factor voor studenten bij de keuze voor een digitaal studieboek, zal niemand verbazen. Met stip op nummer één staat namelijk de prijs. Ruim 80% van de studenten geeft aan dat de prijs in de top 3 staat van de belangrijkste factoren die meespelen.

Het is belangrijk om te luisteren naar de behoeften en wensen van de student. Op deze manier kunnen docenten, cursusontwikkelaars en uitgevers leermiddelen voor de studenten ontwikkelen die aansluiten op de behoeften. Een digitaal studieboek heeft het voordeel dat dit altijd geactualiseerd kan worden. Studenten willen namelijk informatie die in verbinding staat met de praktijk en gekoppeld is aan de actualiteit. Ten slotte is het ook belangrijk voor
studenten dat een leermiddel betaalbaar is. Zij moeten natuurlijk wel genoeg overhouden om aan het einde van de maand nog een biertje te kunnen drinken in de kroeg met hun studiegenoten (wanneer deze weer open gaan).

Ook bleken studenten die een Edubook van Edumundo hebben gebruikt positiever te zijn over digitale leermiddelen, dan studenten die nog nooit een Edubook hadden gebruikt, aldus Andrea

Een opvallend verband
Aan de respondenten werd gevraagd hoe vaak zij reeds gebruik hebben gemaakt van een digitaal studieboek tijdens de studie. Natuurlijk vroegen wij ook of zij het gebruik ervan als prettig ervaren. De studenten die vaker (minstens 2 keer) gebruik maakten van digitale leermiddelen zijn hier duidelijk positiever over. Deze studenten gaven significant vaker aan het gebruik van een digitaal studieboek als prettig of zelfs zéér prettig te ervaren. Het ziet er dus naar uit dat de ervaring die studenten met digitale leermiddelen hebben, een grote rol speelt bij wat zij ervan vinden. De overstap op digitaal studiemateriaal vraagt om wat aanpassingsvermogen, maar wanneer ze er eenmaal aan gewend zijn is de ervaring over het algemeen positiever.