Constante verandering...

Constante verandering...
Gepubliceerd op 9 maart 2018

Organisaties hebben te maken met een omgeving die constant verandert. Verandertrajecten zijn hierdoor niet meer lineair, maar cyclisch. De organisatie moet zich daarop aanpassen door constant mee te bewegen.

Om in de beroepscontext als professional veranderprocessen te kunnen begeleiden is het creëren van draagvlak cruciaal. De veranderaar moet goed op de hoogte zijn van wat medewerkers beweegt en daarbij ook zichzelf goed kennen. De veranderaar speelt natuurlijk een belangrijke rol bij het begeleiden van medewerkers en het succes van organisatieveranderingen hangt veelal af van de mogelijkheid om het gedrag van medewerkers te beïnvloeden.

Onze nieuwste uitgave van het Edubook Veranderkunde bereidt de student hierop voor. Het is een organisatiekundig vervolg op het Edubook Management & Organisatie en de Sneakers Start-Up Game.

veranderkunde_ipad

Nieuwe uitgave

EDUBOOK VERANDERKUNDE

Het handboek voor de veranderkundige, met vernieuwde theoretische inzichten, persoonlijke reflecties en uitgebreide mogelijkheden voor interventies.


Zowel bekende theorieën als nieuwe inzichten op het gebied van de persoonlijke aspecten van veranderen komen aan bod. Daarbij wordt de theorie niet alleen in woorden uitgelegd, maar wordt deze ondersteund met video en interactieve verwerkingsopdrachten die ingaan op de eigen ervaring van de student met organisatieveranderingen. Ze testen zichzelf door casussen en meerkeuzevragen te maken. De rol van de veranderaar en hoe die zichzelf en het leiderschap inzet als instrumenten om veranderingen te realiseren krijgen uitgebreid aandacht. Het is namelijk cruciaal om aandacht te hebben voor de rol van de mens in de verandering. Dat wordt gedaan door inzicht te geven in het brein en breinprogramma’s. Daarbij kijkt de student regelmatig naar zichzelf door middel van opdrachten, testen en uitdagende experimenten. Het uitgebreide deel over interventies is opgedeeld in niveaus en daagt de student uit om zelf verder te gaan en interventieprogramma’s op te zetten. Daarbij wordt de lezer geïnspireerd door video-interviews met veranderaars over hoe zij een verandering hebben aangepakt.

Auteur van het Edubook Veranderkunde is Frank Sturrus, docent veranderkunde bij de Hogeschool Windesheim en begeleider van veranderingstrajecten binnen de hogeschool. Daarnaast is hij coach voor ondernemers die actief bezig zijn met veranderingen in hun organisaties.


Wil je meer weten?

Demo aanvragen


MO_1

EDUBOOK Organisatiekunde

Het Edubook Organisatiekunde vormt een uitgebreide introductie van het vak. Aan de hand van verschillende modules ontwikkelen studenten een integraal inzicht en een stevig theoretisch fundament om actuele managementvraagstukken het hoofd te bieden.

Na een inleidend hoofdstuk zijn er verschillende uitgebreide modules over de hardere kant van organisatie en management zoals strategie, structuur en processen. Daarnaast zijn er modules over leidinggeven, personeel en cultuur waar de focus meer ligt op de menselijke factor die van grote invloed is op organisaties.

Studenten hebben na het doornemen van het Edubook inzicht in de meest belangrijke begrippen rond management en organisatie en kunnen die toepassen op zowel cases als eenvoudige praktijksituaties. Het Edubook biedt zowel perspectieven op management niveau als praktische handvaten. Vanuit een theoretisch kader rond management en organisaties kunnen studenten organisaties en hun omgeving analyseren.

Het Edubook Organisatiekunde is ontwikkeld door Peter van der Meer, Frank Sturrus en Peter van der Meer en Eric Leltz. 

Meedenken over het Edubook Organisatiekunde?
Laat het ons weten. Iedere input is welkom!

 

dashboard


SNEAKERS START-UP GAME

Het managementteam zijn van een start-up die handelt in sneakers; welke student wil dat nu niet?!

In de Sneakers Start-Up Game leiden studententeams ieder hun eigen bedrijf. Ze analyseren de markt en bedenken hoe ze zich gaan onderscheiden van andere teams om hun doelstellingen te behalen. Het gaat om het toepassen van strategie en tactiek en het gebruikmaken van de feedback na elke ronde. De studenten zien bijvoorbeeld gedegen voorraadoverzichten, financiële overzichten zoals kasstroom en balans, maar ook relevante marktinformatie.

Elke ronde wordt er een ranglijst opgesteld aan de hand van behaalde punten en zo barst de competitiestrijd al vroeg in het spel los. Deze game kan al met drie teams gespeeld worden.


Wil je meer weten?

Demo aanvragen