Ondernemerschapsonderwijs binnen het mbo

Ondernemerschapsonderwijs binnen het mbo
Gepubliceerd op 4 februari 2021

Rianne Jaspers is auteur van de Edubooks Oriëntatie op ondernemerschap (K0080) en Ondernemerschap (K0165). Daarnaast is ze onder andere docent aan het Nova College. Wij spraken Rianne over haar motivatie voor het schrijven van de Edubooks, de actuele trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en haar eigen ervaringen bij het lesgeven met de Edubooks!

Interview met auteur Rianne Jaspers

Rianne Jaspers werkt sinds 2008 in het middelbaar beroepsonderwijs als docent management, ondernemerschap en projectmanagement. Daarnaast is Rianne ook werkzaam bij Techport als projectmanager van het project ‘Hybride docenten in het Technisch Beroepsonderwijs’. Techport is een netwerk van meer dan zestig scholen, bedrijven en overheden in de metropoolregio Amsterdam. Het project ‘hybride docenten’ richt zich op verdere samenwerking tussen scholen en bedrijven om innovatieve technologieën de scholen in te halen.

Naast de Edubooks Ondernemerschap en Oriëntatie op ondernemerschap, heeft Rianne ook een niveau-4 kopopleiding Technisch Leidinggevende ontwikkeld. Dit is een samenwerking geweest met de Stichting Mobiliteitsleren (SML).

METHODE INZIEN?

wat was voor jou de aanleiding om EDUBOOKS OVER ONDERNEMERSCHAP TE SCHRIJVEN?

Ik was zelf werkzaam als freelance trainer en ik heb ook de minor ondernemerschap aan de Vrije Universiteit gevolgd. Tegelijkertijd gaf ik lessen over ondernemerschap in het middelbaar beroepsonderwijs. In de jaren dat ik voor de klas stond, ontwikkelde en verzamelde ik opdrachten en informatie over ondernemerschap, die ik met mijn studenten kon delen. Denk bijvoorbeeld aan: nieuwsartikelen, handige websites, quizzen of leerzame video’s. Ik wilde al deze informatie graag op een logische manier bundelen en uiteindelijk heeft dit geleid tot het Edubook Ondernemerschap. Om vervolgens in te spelen op de vraag vanuit de opleidingen naar een ‘kleiner’ lespakket heb ik Oriëntatie op ondernemerschap ontwikkeld. Dit Edubook richt zich op het beantwoorden van de vraag of ondernemerschap iets voor de studenten kan zijn, nu of in de toekomst.

IN HOEVERRE SPELEN DE edubookS in op DE huidige trends EN ONTWIKKELINGEN binnen het ondernemerschap?

Het grote voordeel van werken met het Edubook is dat je informatie eenvoudig up-to-date kunt houden. Zodra er een relevant update of een wetswijziging plaatsvindt, kan Edumundo die toevoegen en zo kan je heel goed inspelen op de huidige trends en ontwikkelingen binnen het domein van ondernemerschap.

HET GROTE VOORDEEL VAN WERKEN MET HET EDUBOOK IS DAT JE INFORMATIE EENVOUDIG UP-TO-DATE KAN HOUDEN.
HOE WORDEN DE EDUBOOKS IN DE PRAKTIJK TOEGEPAST?

Er zijn momenteel meerdere roc’s die gebruikmaken van de Edubooks Ondernemerschap en Oriëntatie op ondernemerschap. Beide Edubooks zijn ontwikkeld op basis van de keuzedelen K0080 en K165. Hierdoor is de lesstof ook inzetbaar als keuzedeel en kan deze ook zodanig geëxamineerd worden. Ik werk zelf al jaren met beide Edubooks en zie dat leerlingen op zelfstandige wijze en op hun eigen tempo door de leerstof gaan. Ik vul de lessen met het klassikaal behandelen van de theorie en de werkvormen die het Edubook bevat. Zo zitten de studenten niet de hele tijd achter een computerscherm en worden ze gestimuleerd om met ondernemersvaardigheden aan de slag te gaan.

GRATIS DEMO?

KAN JE ENKELE VOORBEELDEN GEVEN HOE DE EDUBOOKS STUDENTEN STIMULEREN OM ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN TE LEREN?

De Edubooks bevatten diverse opdrachten en werkvormen over ondernemerschap die ervoor zorgen dat de studenten ondernemersvaardigheden leren. Zo gaan ze in gesprek met echte ondernemers en werknemers binnen de branches die voor hen relevant zijn. Ook samenwerken aan groepsopdrachten en het leren geven en ontvangen van feedback staat centraal. Op deze manier leren de studenten ondernemersvaardigheden en hoe ze zichzelf moeten presenteren op de arbeidsmarkt.

OP DEZE MANIER LEREN DE STUDENTEN ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN EN HOE ZE ZICHZELF MOETEN PRESENTEREN OP DE ARBEIDSMARKT.

aLS DOCENT MAAK jij OOK GEBRUIK VAN DIT LEERMIDDEL. WAT VOOR VOORDELEN ERVAAR JE HIERIN TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE LEERMIDDELEN DIE er WORDEN AANGEBODEN?

Voor mij is het grote voordeel dat ik via het docentendashboard binnen de Edubooks nauwkeurig de voortgang van een student kan volgen. Zeker nu we door Corona vanuit huis lesgeven, maakt dit het makkelijker en overzichtelijker om de studenten te coachen en te motiveren. Ook kan ik eenvoudig online feedback geven en dat maakt het Edubook heel praktisch om mee te werken vanuit huis. Door het maken van de opdrachten binnen het leermiddel werken de studenten ook direct aan een portfolio of een ondernemersplan. Het portfolio bevat alles wat de studenten nodig hebben om toegang te krijgen tot het examen van EES examenservices. Zo ben ik ervan verzekerd dat mijn studenten een hoogwaardig product afleveren, dat ook geëxamineerd kan worden.

OOK KAN IK EENVOUDIG ONLINE FEEDBACK GEVEN EN DAT MAAKT HET EDUBOOK HEEL PRAKTISCH OM MEE TE WERKEN VANUIT HUIS.

hoe reageren studenten op DE eDUBOOKS?

De meeste studenten reageren positief en vinden het prettig dat ze op eigen tempo door de leerstof heen kunnen. Uiteraard heb je ook altijd studenten die minder snel hun draai kunnen vinden in een nieuw leermiddel en minder de concentratie kunnen opbrengen om zelfstandig achter een computer door te werken. Concentratieproblematiek is een bekend fenomeen in het middelbaar beroepsonderwijs. Over het algemeen zijn mbo’ers doeners. De afwisseling tussen tekst, video’s, opdrachten en nieuwsartikelen in het Edubook zorgt er wel voor dat studenten geprikkeld blijven.

DE AFWISSELING TUSSEN TEKST, VIDEO'S, OPDRACHTEN EN NIEUWSARTIKELEN IN HET EDUBOOK ZORGT ER WEL VOOR DAT STUDENTEN GEPRIKKELD BLIJVEN.
hoe WORDEN DE edubookS ontvangen door jouw collega's?

Ik denk dat het in het begin altijd een uitdaging is om met nieuwe innovatieve leermiddelen te werken, zeker als je als docent gewend bent om met fysieke boeken te werken. Het is een leerproces waar een docent doorheen moet gaan. Maar als je eenmaal gewend bent aan het Edubook, zie je direct de voordelen. Ik kan de studievoortgang van honderden studenten van verschillende klassen en studiejaren eenvoudig volgen vanuit het docentendashboard in het Edubook. Ook de door hen gemaakte opdrachten en ingeleverde portfolio’s en ondernemingsplannen haal ik er snel uit. Dit scheelt veel email en administratieve verwerking.

METHODE INZIEN?

oNDERNEMERSCHAPSONDERWIJS GAAT NIET ALLEEN OVER KENNIS, MAAR OOK OVER HET ONTWIKKELEN VAN VAARDIGHEDEN: HOE ONDERSTEUNT HET EdUbook HIERBIJ?

Het Edubook bevat diverse werkvormen en actieve opdrachten, zoals brainstormsessies, groepsopdrachten en presentaties. De studenten gaan dan echt in gesprek met ondernemers of met mensen die veel kennis hebben van hun branche. Dit is natuurlijk reuze spannend, maar als studenten dit eenmaal hebben uitgevoerd zijn ze enorm enthousiast. Ook maken de studenten zelf video’s en dienen zij op het eigen handelen te reflecteren. Het Edubook behandelt ook allerlei complexe financiële modellen, zoals de exploitatiebegroting en de liquiditeitsbegroting. Het leermiddel biedt Excel-bestanden die kunnen worden ingevuld en die de berekeningen automatisch maken. Dit helpt studenten de commercieel-economische gegevens van een onderneming te interpreteren. Ook de studenten uit beroepsopleidingen die van nature wellicht minder affiniteit hebben met administratie, zoals een kapper of een sporter.

ZIJN ER DOOR cOVID-19 EXTRA UITDAGINGEN BIJ HET verzorgen VAN ONDERNEMERSCHAPSONDERWIJS?

Ik kan natuurlijk niet voor alle docenten spreken, maar op dit moment ervaar ik toch dat veel studenten worstelen met motivatieproblemen en dat ze in sommige gevallen moeilijker te bereiken zijn. Door de lockdown zien we de studenten niet meer fysiek en gaat het meeste contact online of via de telefoon. Het is voor docenten arbeidsintensief om alle studenten individueel te spreken. Gelukkig kan ik via het docentendashboard in het Edubook de studenten volgen en zodoende achterhalen welke student de afgelopen periode actief is geweest en welke juist niet.

Ook zijn bedrijven voorzichtiger met het uitnodigen van studenten voor een ‘kijkje in de keuken’. Dit zijn wel issues waar het ondernemerschapsonderwijs tegenaan loopt.

ZIE JE BEPAALDE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN HET VAK ONDERNEMERSCHAP IN HET middelbaar BEROEPSONDERWIJS?

Er gebeurt natuurlijk van alles in ondernemersland en zeker nu, in tijden van COVID-19, hebben ondernemers het absoluut niet makkelijk. Het hoofd boven water houden is iets waar veel van hen momenteel mee worstelen. Er is hierdoor minder tijd en ruimte aan de kant van ondernemers om studenten in hun bedrijf te ontvangen en/of te begeleiden in hun leerproces. Aan de andere kant zie ik ook meer interesse vanuit studenten om een maatschappelijk verantwoorde bijdrage te leveren bij het uitwerken van hun bedrijfsidee. Jongeren hebben zoveel creatieve ideeën en inzichten en willen ook graag een gezonde en inclusieve samenleving. Dat zijn de positieve kanten op dit moment.

ZIJN ER TRENDS TE ZIEN IN BEPAALDE TYPEs ONDERNEMINGEN DIE DOOR STUDENTEN WORDEN GESTART?

Wat mij de laatste tijd vooral is opgevallen bij studenten van bijvoorbeeld de opleiding bouwkunde, is dat zij heel erg bezig zijn met duurzaamheid en hoe zij ook een steentje kunnen bijdrage aan het milieu. Dus het maatschappelijk verantwoord ondernemen leeft en groeit onder de studenten.

WAT HEB JE GELEERD IN DE PANDEMIE EN WAT NEEM JE MEE VOOR IN DE TOEKOMST?

Als docent moet je ervoor zorgen dat je tijdens de online klassen genoeg interactieve opdrachten aanbiedt en dat je de studenten hierin goed begeleidt. Ook blijft de balans tussen theorie en praktijkervaringen voor het vak ondernemerschap enorm belangrijk. Je moet voorkomen dat studenten urenlang achter een laptop zitten. Wat ik persoonlijk prettig vind is om met halve klassen te werken tijdens een online sessie. Hierdoor kan ik de studenten meer begeleiding en aandacht bieden.

GRATIS DEMO?

STAAN ER NOG MEER TITELS OP DE planning OM TE SCHRIJVEN?

Ik vind het heel erg leuk om te werken als educatieve auteur. Als er weer iets op mijn pad zou komen, dan zou ik die kans wel pakken. Momenteel richt ik mij op projectmanagement en mijn werkzaamheden bij Techport, en dan ook nog als docente voor het NOVA-college. Dat, in combinatie met twee kleine kinderen, zorgt al voor een goed gevulde agenda. Momenteel heb ik qua ontwikkelingen niks op de planning staan, maar ik zeg zeker geen nee tegen nieuwe uitdagingen!

wILT U NOG IETS KWIJT AAN DE DOCENTEN DIE WERKZAAM ZIJN IN HET MIDDELBAar BEROEPSONDERWIJS?

Wat ik wil meegeven aan mijn mede-docenten is dat ik besef hoe pittig ons werk is in tijden van Corona en lockdowns. Ik denk dat de meeste van ons het onderwijs in zijn gegaan om met mensen te werken en kennis over te dragen. Onderwijs is interactie en zien dat de studenten groeien. Daar haal je voldoening en motivatie uit. Door minder contacttijd en zelfs een volledige schoolsluiting, is dit zoveel ingewikkelder geworden. Wellicht kunnen de Edubooks Ondernemerschap en Oriëntatie op ondernemerschap hierin een rol spelen. Het is een leuke en effectieve manier om studenten op afstand toch elke dag een stukje verder te helpen in hun eigen leerproces.


HET EDUBOOK ONDERNEMERSCHAP

Het Edubook Ondernemerschap is toegespitst op het middelbaar beroepsonderwijs. In de uitgave maken studenten op een uitdagende manier kennis met allerlei aspecten van ondernemerschap. Vraag direct een demo voor Ondernemerschap aan.

De uitgave sluit perfect aan op mbo-opleidingen van niveau 4 waarin ondernemerschap een rol speelt. Het leermiddel is unit-overstijgend geschreven en daarom toepasbaar in veel verschillende beroepsopleidingen. Docenten hebben de vrije hand in de beroepsspecifieke invulling.

Voor mbo-opleidingen van niveau 2 en 3 sluit het Edubook Oriëntatie op ondernemerschap  beter aan.

HET EDUBOOK ORIËNTATIE OP ONDERNEMERSCHAP

Het Edubook Oriëntatie op ondernemerschap introduceert het vakgebied ondernemerschap bij studenten. Het leermiddel is toegespitst op het middelbaar beroepsonderwijs voor opleidingen van niveau 2 en 3. Het Edubook is inzetbaar bij iedere opleiding waarbinnen ondernemerschap een rol speelt. Vraag direct een demo voor Oriëntatie op ondernemerschap aan.

METHODE INZIEN?


Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of interesse in een van onze leermiddelen?
Neem gerust contact met ons op via onderstaande button. 

Neem contact op