Drie spelvormen voor sociale binding

Drie spelvormen voor sociale binding
Gepubliceerd op 30 augustus 2021

Hogescholen mogen dit collegejaar eindelijk weer hun deuren openen. Dit betekent terug naar de collegebanken en meer sociaal contact tijdens de werkcolleges. Sociaal contact is iets waar veel studenten en docenten lang naar hebben verlangd. Vooral in de eerste weken van het studiejaar is sociale binding van groot belang. Het draagt niet alleen bij aan studiesucces, het helpt ook studie-uitval tegen te gaan.

In dit blogartikel beschrijven we drie leuke spelvormen om de binding en het sociale contact in de klas te bevorderen.

1. Het complimentenspel

De docent verzamelt over elke student een compliment. Dit compliment kan verkregen worden van medestudenten of docenten. Ook kan je ter voorbereiding aan de studenten vragen of zij zelf een compliment meenemen dat zij bijvoorbeeld hebben gekregen van hun ouders. Na het verzamelen van de complimenten worden deze op het digibord gepresenteerd, bijvoorbeeld op een Power-pointslide. De complimenten kunnen ook op een digitale manier verzameld worden, zoals met een online prikbord op bijvoorbeeld Padlet. Vervolgens is het aan de studenten om met elkaar uit te vinden welk compliment bij welke student hoort. Het complimentenspel zorgt er niet alleen voor dat de studenten elkaar beter leren kennen, maar zorgt ook voor waardering en erkenning.

2. Persoonlijke stellingen

Elke student schrijft drie persoonlijke stellingen over zichzelf op. Twee van de stellingen zijn waar en een van de stellingen is niet waar. De stellingen kunnen genoteerd worden op een papieren briefje maar ook via een digitale tool. Vervolgens is het aan de klas om te bepalen welke van de stellingen juist of onjuist zijn. Op deze manier leren de studenten elkaar op een leuke en speelse manier persoonlijk kennen.

3. Het kennismakingsspel

De klas wordt verdeeld in tweetallen. Binnen elk tweetal stelt één student de vragen en de ander geeft antwoord. De timer wordt gezet op vijf minuten en in die tijd moet de vragensteller zijn partner zo goed mogelijk leren kennen. Dit doet hij door persoonlijke vragen te stellen, denk bijvoorbeeld aan: In welke stad woon je? Zit je op een sport? Wat zijn je hobby’s? Na vijf minuten draaien de rollen om. Tot slot worden de tweetallen overhoord door hun klasgenoten. Wat hebben de studenten geleerd over elkaar? Hoe meer vragen ze juist beantwoorden, hoe meer punten het tweetal verdient.

Deze kennismakingsspellen zijn uitermate geschikt om de sociale binding tussen studenten in de eerste schoolweek op een leuke en laagdrempelige manier te bevorderen. De spelvormen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden tijdens de introductieweek of bij een studieloopbaanbijeenkomst.

Wil je meer weten over het binden van studenten en studentonboarding? Bekijk dan zeker onze oplossingen omtrent studentonboarding met BrightBirds.

Lees meer over studentonboarding met BrightBirds